ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)

Labour Court of Region 5

News
ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เจ้ารับการคัดเลทอกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 7 วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 นาฬิกา คณะผู้พิพากษาในศาลแรงงานภาค 5 ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 5 และเจ้าหน้าศาลแรงงานภาค 5 ร่วมให้การต้อนรับนายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 4 ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ในศาลแรงงานภาค 5 ณ ศาลแรงงานภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 นาฬิกา คณะเจ้าหน้าศาลแรงงานภาค 5 ร่วมให้การต้อนรับนางอนงค์ เจิ่มแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 5 ในโอกาส ที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในศาลแรงงานภาค 5 และรับกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากตัวแทน คณะผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 และตัวแทนคณะผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5 วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 นาฬิกา นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 4 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค 5 และนายอำพล สุธาพันธ์ เลขานุการศาลแรงงานภาค 5 ร่วมสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และรับมอบแจกันดอกไม้และพวงมาลัย จากนายนคร ธีรฉัตรวัฒน์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมื วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 นาฬิกา นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 4 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค 5 พร้อมด้วยอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และคณะ เข้าพบคาราวะนายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

+

image
image
image
image
image
image