Accessibility Tools

ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)

The Labour Court, Region V

 

ห้องพิจารณาคดี 1
           https://meet.google.com/eis-cbrb-emb
ห้องพิจารณาคดี 2
            https://meet.google.com/mcz-izuu-zau
eis-cbrb-emb mcz-izuu-zau
ห้องพิจารณาคดี 3
           https://meet.google.com/ciy-rrrq-qix
ห้องพิจารณาคดี 4
             https://meet.google.com/vhq-cmtk-sma
ciy-rrrq-qix vhq-cmtk-sma
ห้องพิจารณาคดี 5
           https://meet.google.com/inh-wism-nsx
ห้องไกล่เกลี่ย
             https://meet.google.com/gcy-bgvc-bxt
inh-wism-nsx gcy-bgvc-bxt

 

 

 

 

 

News

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

+

ประกาศศาล

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม